Gå till innehållet

Komma igång med Registrera

Admin.dataportal.se är en webbplats som kompletterar portalen dataportal.se. Här kan men se status över vilka organisationer som publicerar sina data redan idag samt få för hur man publicerar själv.

Här kan du:

Om du behöver testa om din datakatalog är beskriven på rätt sätt eller provskörda ska du istället gå till sandbox.admin.dataportal.se.

A. Se status för öppna data / PSI-data i Sverige

Om du går till Statusrapport så ser du hur många datamängder och organisationer som admin.dataportal.se känner till. De flesta organisationer inom offentlig sektor är redan tillagda och varje morgon görs en check om de publicerar en öppna data / PSI-data-förteckning som admin.dataportal.se förstår. Dessutom känner admin.dataportal.se av om de har en PSI-data-sida som riktar sig till allmänheten.

För att se status för en enskild organisation i offentlig sektor går du in på Statusrapport / Offentlig sektor och söker på organisationsnamnet. Notera att du kan klicka på varje sökträff för att få mer information.

Admin.dataportal.se kan även samla in information om öppna data i organisationer som inte tillhör offentlig sektor exempelvis privata företag, stiftelser och andra icke-vinstdrivande organisationer. För att se status för dessa organisationer går du in på Statusrapport / Privat sektor och söker efter namnet, även här kan du se mer detaljer om du klickar på varje organisation.

Alla organisationer och datamängder som hittas av admin.dataportal.se kan man se under Sök.

B. Registrera din datakatalog

I informationen nedan beskrivs hur du går tillväga för att uppdatera din organisation. En registrering krävs för att din organisations data ska bli synlig på dataportal.se. För att lära mer om hur du tar fram en förteckning över dina datamängder och hur du beskriver datamängden enligt standarden DCAT-AP kan du ta del av kursmaterialet som tagits fram av MetaSolutions på uppdrag av VINNOVA.

B.1. Om du representerar en organisation inom offentlig sektor

Med stor sannolikhet är din organisation redan upplagd i systemet. Sök fram din organisation under PSI datakollen / Offentliga organisationer. Om du inte kan hitta din organisation, kontakta DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) på info@digg.se för support. När du hittat organisationen du söker klickar du på den för att få upp en detaljerad vy. Där kan du se organisationens “skördningskälla”, dvs vilken adress som Sandbox skannar av regelbundet efter en förteckning uttryckt i standarden DCAT-AP. Om du redan har en förteckning uttryckt i DCAT-AP kan du helt enkelt lägga upp den på den adress som angivits för din organisation, den ser oftast ut som: https://dinorganisation.se/datasets/dcat. Om du vill lägga upp organisationens DCAT-AP-fil på någon annan adress måste du ändra skördningskällan.

Så här ändrar du skördningskällan för din organisation:

  • Notera vilken e-postadress som anges för din organisation (denna används som kontots användarnamn, om den inte är korrekt angiven för din organisation kontakta DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) på info@digg.se).
  • Gör en lösenordsåterställning (om du inte redan kan logga in) i inloggningsrutan.
  • Logga in och gå till organisationer, där ska du nu se din organisation i listan.
  • Klicka dig in och välj fliken information där kan du klicka på knappen "redigera".
  • Ändra adressen till skördningskällan längst ner i formuläret och spara. (Observera att det inte går att sätta en ny adress om det inte finns en korrekt DCAT-AP fil på den adressen.)

B.2.Om du representerar en organisation inom privat / idéell sektor

Du kan registrera en datakatalog för din organisation genom att:

  • Skapa ett konto, svara på bekräftelsemailet och logga in.
  • Gå in under Organisationer och skapa en ny katalog där du anger titel, beskrivning samt en skördningskälla. (Observera att skördningskällan ska leda till en DCAT-AP fil som validerar.)
  • När katalogen är redo att publiceras uppdaterar du status genom att ändra från opublicerat till publicerat läge (på/av knappen längst till vänster på raden.)

C. Sök fram och utforska datamängder som skördats

sandbox.admin.dataportal.se tillhandahåller en area för att söka efter och utforska datamängder som skördats. Du kan filtrera datamängder per organisation och se vilken information som hämtats. Notera att om skördning misslyckas för en viss organisation på grund av tekniska skäl så ligger datamängderna kvar. För att datamängder ska tas bort för en viss organisation måste skördningen i sig lyckas men leverera noll datamängder.