Gå till innehållet

Dokument

I funktionen "Dokument" är det möjligt att länka till kompletterande dokument för din metadata. Det kan handla om t.ex. ytterligare information om din datamängd, datatjänst, licens, policy eller annat valfritt komplement till din metadata du beskrivit och publicerat. För närvarande stöds tre dokumenttyper: Dokumentation, Licens och Standard/Rekommendation/Specifikation.

Översikt

När du står i katalogen kan du se antalet länkade dokument och funktionen dokument.

Skärmdump översikt av dokument

Lista

Finns det dokument i katalogen kommer du se dem i en lista.

Skärmdump av tom lista dokument

Skapa första dokument

Om du vill börja med att skapa första dokumentet klickar du på "Skapa".

Skärmdump av skapa första dokument

Skapa fler dokument

Om det inte finns dokument eller du vill lägga till dokument finns det ett alternativ.

Skärmdump av tom lista dokument

Ange sedan länk (URL) till det dokument du vill hänvisa till. Det kan vara PDF, webbsida via länk eller annat valfritt.

Välj också dokumenttyp om det är Dokumentation, Licens och Standard/Rekommendation/Specifikation.

Fyll sedan i ytterligare metadata och klicka "Skapa".

Skärmdump av beskriv dokument

Använd uppladdade filer som dokumentation

I varje datamängd eller datatjänst kan du hänvisa till länkade dokument. Använd metadatafältet "Dokumentation" och välj dokument i listan.