Gå till innehållet

Exempel på DCAT-AP-SE

Nedan länkas till två exempel med obligatorisk och rekommenderad metadata ifylld respektive. Båda exemplena finns uttryckta i de två vanligaste RDF formaten, dvs Turtle (medietyp text/turtle) och RDF/XML (medietyp application/rdf+xml).

Exempel 1 - Obligatoriska metadata 1. Uttryckt i RDF/XML 2. Uttryckt i Turtle

Exempel 2 - Rekommenderade metadata 1. Uttryckt i RDF/XML 4. Uttryckt i Turtle

Observera att exempel 2 innefattar både rekommenderade och obligatoriska metadata.

Notera också att i båda exemplen har instanser av alla de primära klasserna Katalog, Datamängd, Distribution, Datatjänst, Aktör och Kontaktuppgift inkluderats för att visa vilken metadata som är obligatorisk / rekommenderad på dessa. Detta innebär dock att några relationer som inte är obligatoriska / rekommenderade har lagts till för att göra exemplena mer kompletta (så de hänger samman). Avvikelserna är:

  1. Exempel 1 - att ha en kontaktuppgift är bara rekommenderat
  2. Exempel 1 - att ha en distribution är bara rekommenderat
  3. Exempel 1 & 2 - att peka ut en datatjänst från en distribution är valfritt