Gå till innehållet

Datatjänster

Vad är datatjänster?

Datatjänster är en funktionalitet från DCAT-AP-2 och kan lättast beskrivas som ett sätt att beskriva och publicera roten till ett eller flera API:er. Det här hjälper dig att peka från en datatjänst som försörjer och ger data till en eller flera datamängder. Det går även att peka från en distribution i en datamänd som försörjs av en datatjänst.

Skapa din första datatjänst

För att skapa din första Datatjänst som du vill beskriva och publicera går du till Datatjänster.

Skärmdump av sök datamängd

Därefter lägger du till obligatorisk metadata. Detta är fältet "Titel", som du kan beskriva på ett eller flera språk för att öka räckvidden för dina datatjänster, samt fältet "Åtkomstadress". För fältet Åtkomstadress ska du peka på den mest generella öppna åtkomstadressen till din datatjänst. Undvik att länka djupare med skärningar i API:et. Efter det kan du klicka på skapa.

Lägg till obligatorisk metadata

Beskriv datatjänsten

Mer detaljerade beskrivningar med ytterligare ifyllda metadatafält hjälper medarbetare och fler användare att enkla hitta, förstå och kunna använda din datatjänst.

Beskriv med rekommenderade fält

Vill du beskriva datatjänsten ytterligare enligt nationella rekommendationer kan du klicka på "Rekommenderat".

Några rekommenderade fält som hjälper användaren extra är Beskrivning åtkomstadress, Kontaktuppgift, Nyckelord, Åtkomsträttigheter

Beskriv datatjänst med Rekommenderade fält

Beskriv med frivilliga fält

Vill du beskriva datatjänsten ytterligare kan du klicka på "Frivilliga" för att aktivera frivilliga fält att beskriva med metadata.

Flera frivilliga fält hjälper användaren extra mycket. Dessa är - Beskrivning - för att berätta kort om din datatjänst. - Utgivare - för att peka på din eller annan organisation som publicerande utgivare - Arkitekturstil - för att förenkla för den som vill använda datatjänsten. Är oftast REST-arkitektur. - Kategori - för att göra det enklare att filtrera fram på dataportaler. - Uppfyller - för att peka på en dataspecifikation om det finns. - Försörjer datamängd - för att peka på datamängder som regelbundet uppdateras med data från datatjänsten. - Licens - för att tydliggöra juridiskt hur data från datatjänsten från användas.

Beskriv datatjänst med Frivilliga fält

Försörjer datamängd

Med fältet Försörjer datamängd kan du peka på datamängder som din datatjänst försörjer och levererar data till. För att kunna använda fältet behöver du ha lagt till och beskrivit datamängden. Därefter kan du välja datamängden i rullgardin-listan.

Beskriv datatjänst med datamängd som datatjänsten försörjer

Publicera datatjänst

När du har redigerat din metadata så gott du kan så kan du publicera din datatjänst publikt. För att publicera datatjänsten publikt så sparar du din redigering och klickar sedan på reglaget för att publicera.

Publicera datatjänst

Avpublicera datatjänst

Vill du avpublicera datatjänsten kan du klicka på samma reglage för att avpublicera datatjänsten. Klicka på samma reglage för att avpublicera.

Avpublicera datatjänst

Ta bort datatjänst

Vill du ta bort en datatjänst bör du först avpublicera den. Därefter klickar du på trepunktsmenyn till höger i datatjänsten i listan.

Ta bort datatjänst välj trepunktsmeny

Klicka därefter på "Ta bort".

Ta bort datatjänst välj ta bort i meny

Därefter behöver du bekräfta borttagningen.

Ta bort datatjänst bekräfta borttagning