Gå till innehållet

Delad metadatakatalog

  • Har din kommun, region eller statliga myndighet som du jobbar vid ingen central metadatakatalog? Då kan ni använda en delad metadatakatalog hos oss på Digg.
  • Om din organisation vill skapa en lokal källa på den delade metadatakatalogen kontaktar ni Digg på info@digg.se. Förbered er med max två medarbetares e-postadresser i organisation för registrering och hantering. Användarinstruktioner för användning av den delade katalogen finns att läsa i detta avsnitt om delad metadatakatalog på Dataportal Docs.

Datamängder och datatjänster (APIer) med metadata enligt DCAT-AP-SE har många nyttor i samband med Sveriges Dataportal.

För den nyfikne finns en fördjupande text att läsa om att publicera metadata och hur de hör ihop med dataportal.se.

Jobba med delad katalog på editera.dataportal.se

  1. Kom igång
  2. Redigera förslag
  3. Jobba med datamängder
  4. Jobba med datatjänster
  5. Redigera kontakter
  6. Länka och koppla entiteter till dokument