Gå till innehållet

Publicera till dataportalen

Att publicera till dataportalen är enkelt. Gå till terminologilistan och klicka på knappen till vänster om terminologin så den växlar från röd till grön. Från det ögonblicket (*) är terminologin och alla dess begrepp synliga på dataportal.se. Notera att det är enbart de som är 'gruppansvariga' för terminologin som har rätt att publicera den.

Skärmdump av hur man publicerar en terminologi

Några saker man bör tänka på när man publicerar / har publicerat:

  1. Utgivare för terminologin måste vara korrekt angivet.
  2. Som ett minimum bör du tillhandahålla en definition per begrepp.
  3. Undvik i görligaste mån att ta bort begrepp, särskilt om du vet att andra börjat använda terminologin utanför den egna organisationen.
  4. Undvik att byta webbadress på terminologier och begrepp.

!!! info (*) I dagsläget är en förenklad publiceringsprocess på plats, i en snar framtid kommer begreppen att först skördas till registrera innan de blir synliga. När den processen är på plats kommer det att ta ett dygn innan begreppen dyker upp på dataportalen.