Gå till innehållet

Komma igång med begrepp

Stabila webbadresser

En viktig princip är att det skapas stabila webbadresser (URL:er) till alla begrepp och även till varje terminologi som håller samman en mängd begrepp. Notera att varje begrepp bara får tillhöra en terminologi. En terminologi om fordon med ett begrepp för elbil kan ha adresserna:

https://dataportal.se/concepts/fordon
https://dataportal.se/concepts/fordon/elbil

Skapa en terminologi

Gå först till https://editera.dataportal.se/terms där kan du se alla terminologier som du skapat (eller någon delat med dig). Om du inte har några terminologier ännu ser du endast en knapp för att skapa en terminologi.

Skärmdump av skapa terminologi knappen

Klicka på knappen och ange namn och även hur dess webbadress (URL) ska se ut. Det är också möjligt att ange en längre beskrivning av terminologin.

Skärmdump av skapa terminologi dialogen

Resultatet är att du nu har en terminologi i listan. Om du senare vill ändra terminologins namn eller beskrivning klickar du på kugghjulet på terminologin och väljer redigera. Du kan också ändra dess webbadress, ladda ner terminologin eller ändra delningsinställningar för att bjuda in andra redaktörer att hjälpa till (mer om det senare).

Skärmdump av lista med terminologier, bara den just skapade syns

Skapa begrepp

Vi skapar nu begreppen bensinbil, diselbil, hybridbil och elbil genom att klicka oss in i terminologin vi just skapat, gå in under fliken hierarki och klicka på den runda knappen med det plustecknet som öppnar skapningspanelen med rubriken "Skapa begrepp". Sen skapar vi så många begrepp vi vill genom att ge begreppet ett namn och klicka på knappen "lägg till begrepp". Notera att man får ett förslag på en webbadress för varje begrepp utifrån det namn man ger, den sista delen av webbadressen går att justera innan man skapar begreppet. Det går också att ändra sista delen av begreppets webbadress i efternand.

Skärmdump av skapning av begrepp

Listvy och hierarkivy

Utöver hierarkivyn finns också en listvy som är mer lämpad att jobba med om man har stora terminologier utan djupare struktur. För närvarande stödjer inte listvyn att man skapar begrepp med korrekta adresser varmed den bör undvikas.

Ändra plats på begrepp i hierarkin

Vi går tillbaka till hierarkivyn och skapar begreppen bil och moped. Sen flyttar vi in alla de tidigare begreppen under det nya begreppet bil genom drag & drop. Notera att man kan skapa begrepp direkt under ett annat begrepp om det är markerat i hierarkin. Vi gör det genom att markera moped och skapar sen begreppet elmoped direkt under elmoped utan att behöva flytta det efter skapning.

Skärmdump av skapning av begrepp under ett annat begrepp