Gå till innehållet

Obligatoriska fält - Geodata

Datamängd

Titel

Återfinns i IdentificationInfo under sökvägen:

gmd:citation>gmd:CI_Citation>gmd:title>gco:CharacterString

Språk sätts enligt språkprincipen.

Beskrivning

Återfinns i IdentificationInfo under sökvägen:

gmd:abstract>gco:CharacterString

Språk sätts enligt språkprincipen.

Utgivare

Återfinns i IdentificationInfo som en gmd:CI_ResponsibleParty under sökvägen gmd:pointOfContact, när rollen är owner.

Se mer detaljerad information under gemensamma konstruktioner - ResponsibleParty.

Distribution

Webbadress för åtkomst

Återfinns inne i en gmd:MD_Distribution under DistributionInfo, det kan se ut som:

<gmd:transferOptions>
 <gmd:MD_DigitalTransferOptions>
  <gmd:onLine>
   <gmd:CI_OnlineResource>
    <gmd:linkage>
     <gmd:URL>http://geodata.havochvatten.se/geoservices/limniska-vattentypsregioner/ows?</gmd:URL>
    </gmd:linkage>
    </gmd:onLine>
   </gmd:MD_DigitalTransferOptions>
  </gmd:transferOptions>
 </gmd:MD_Distribution>
</gmd:distributionInfo>

Notera att i den svenska implementationen finns samma information även duplicerad under en snarlik path under gmd:distributor inne i md:MD_Distribution, denna kan ignoreras.

I RDF/XML blir uttrycket:

<dcat:Distribution rdf:about="https://example.com/distribution1">
  <dcat:accessURL rdf:resource="http://geodata.havochvatten.se/geoservices/limniska-vattentypsregioner/ows?"/>
</dcat:Distribution>