Gå till innehållet

Återanvända begrepp

Syftet med att publicera begrepp på dataportalen är förstås att de ska användas. Att återanvända ett enskilt begrepp görs genom att man använder dess webbadress i ett annat system. Om flera olika system använder samma begrepp och alla referrerar till det via dess webbadress så förenklas informationsutbyte och interoperabilitet då man vet att man refererrar till samma sak.

Att använda andra identifierare än dess webbadress

Många upplever det som frestande att använda en mer kompakt identifierare för begrepp än dess webbadress. Men om olika system väljer olika identifierare kommer vi inte enkelt kunna se att det är samma begrepp och därmed tappa en del av positiva effekterna av att återanvända begrepp. Notera dock att på dataportal.se kommer det finnas en blandning av begrepp som hanteras på editera.dataportal.se och de som skördas in från andra källor. De som skördas från andra källor kommer inte ha samma bas, dvs de kommer inte börja med https://dataportal.se/concepts/.

Utifrån dessa observationer är det INTE rekommenderat att använda någon annan identifierare än den fulla webbadressen för ett begrepp.

Mellanlagra begreppets metadata (cacha)

Eventuellt vill man inte slå upp begreppets metadata i varje läge (för att kunna presentera det med dess föredragna term, definition etc.). I det läget är det lämpligt att cacha informationen lokalt. Notera dock att det är viktigt att hålla kvar referensen (webbadressn) till begreppet så att man kan uppdatera informationen i det egna cachet när informationen uppdateras.