Gå till innehållet

Vanliga konstruktioner

ResponsibleParty

På flera ställen (t.ex. i IdentificationInfo under sökvägen gmd:pointOfContact) finns instanser av gmd:CI_ResponsibleParty. Man kan särskilja dem på deras olika roller, t.ex. originator som motsvarar och ska uttryckas som dcterms:creator. Nedan följer ett exempel på ett sådant uttryck:

<gmd:pointOfContact>
 <gmd:CI_ResponsibleParty>
  <gmd:organisationName>
   <gco:CharacterString>Havs- och vattenmyndigheten</gco:CharacterString>
  </gmd:organisationName>
  <gmd:contactInfo>
   <gmd:CI_Contact>
    <gmd:address>
     <gmd:CI_Address>
      <gmd:electronicMailAddress>
       <gco:CharacterString>mailto:info@havochvatten.se</gco:CharacterString>
      </gmd:electronicMailAddress>
     </gmd:CI_Address>
    </gmd:address>
   </gmd:CI_Contact>
  </gmd:contactInfo>
  <gmd:role>
   <gmd:CI_RoleCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_RoleCode" codeListValue="publisher"/>
  </gmd:role>
 </gmd:CI_ResponsibleParty>
</gmd:pointOfContact>

I detta fall översätts till en foaf:Organization i RDF (RDF/XML där vi hittat på adressen till datamängden):

<dcat:Dataset rdf:about="https://example.com/dataset1">
  <dcterms:publisher rdf:resource="http://dataportal.se/organisation/SE2021006420"/>
</dcat:Dataset>
<foaf:Organization rdf:about="http://dataportal.se/organisation/SE2021006420">
  <foaf:name>Havs- och vattenmyndigheten</foaf:name>
  <foaf:mbox rdf:resource="mailto:info@havochvatten.se"/>
  <dcterms:type rdf:resource="http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority"/>
</foaf:Organization>

Notera att vi lagt till informationen att det är en organisation (foaf:Organization snarare än foaf:Agent) då detta bättre motsvarar de krav som finns i NMDP4.0. Ovan är det också markerat att det är en nationell myndighet vilket inte går att utläsa i ISO19139 uttrycket, denna information kan utelämnas men vi har lagt till den då det i många fall är något man har koll på i mappningen.

I uttrycket ovan har vi också använt referensprincipen för att konstruera en URI för organisationen utifrån dess organisationsnummer.

Här följer en enkel tabell över hur de olika rollerna ska översättas:

ISO19139 DCAT expression
owner dcterms:publisher -> foaf:Organization
contactpoint dcat:contactpoint -> vcard:Kind
originator dcterms:creator -> foaf:Agent
publisher attribution med rollen "publisher"
user attribution med rollen "user"
distributor attribution med rollen "distributor"
custodian attribution med rollen "custodian"
resourceProvider attribution med rollen "resourceProvider"
principalInvestigator attribution med rollen "principalInvestigator"
author attribution med rollen "author"
processor attribution med rollen "processor"

I alla fallen där det står attribution med rollen "X" ska man uttrycka på följande sätt:

<dcat:Dataset rdf:about="https://example.com/dataset1">
  <prov:qualifiedAttribution rdf:nodeID="_:b1"/>
</dcat:Dataset>
<prov:Attribution rdf:nodeID="_:b1">
  <prov:agent rdf:resource="http://exampe.com/anOrganization"/>
  <dcat:role rdf:resource="X"/>
</prov:Attribution>

Där X tar värden som http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ResponsiblePartyRole/author.

DescriptiveKeywords

I denna konstruktion i identificationInfo sektionen kan man ange både fria nyckelord såväl som klassificeringar som härrör från kontrollerade vokabulärer (thesaurus). Några vanliga vokabulärerna som uttrycks med DescriptiveKeywords är:

 • GEMET
 • Inspire spatial datateman
 • Inspire prioriterade datamängder
 • Inititativ (Svensk utökning)

Nedan ser vi ett exempel med två nyckelord från den kontrollerade vokabulären Inspire spatial datateman.

<gmd:descriptiveKeywords>
 <gmd:MD_Keywords>
  <gmd:keyword>
   <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/theme/ac">Atmospheric conditions</gmx:Anchor>
  </gmd:keyword>
  <gmd:keyword>
   <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/theme/mf">Meteorological geographical features</gmx:Anchor>
  </gmd:keyword>
  <gmd:thesaurusName>
   <gmd:CI_Citation>
    <gmd:title>
     <gmx:Anchor xlink:href="http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes">GEMET - INSPIRE themes, version 1.0</gmx:Anchor>
    </gmd:title>
    <gmd:date>
     <gmd:CI_Date>
      <gmd:date>
       <gco:Date>2008-06-01</gco:Date>
      </gmd:date>
      <gmd:dateType>
       <gmd:CI_DateTypeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="publication" />
      </gmd:dateType>
     </gmd:CI_Date>
    </gmd:date>
   </gmd:CI_Citation>
  </gmd:thesaurusName>
 </gmd:MD_Keywords>
</gmd:descriptiveKeywords>

Notera att ofta grupperas alla nyckelord som härrör till samma terminologi i samma gmd:descriptiveKeywords konstruktion, men inte alltid.