Gå till innehållet

Konventioner i rekommendationerna

XML uttryck i dokumentrooten ligger inne i gmd:MD_Metadata, dvs uttrycket:

<gmd:fileIdentifier>
  <gco:CharacterString>52eed4aa-7ef0-f034-1865-40590aca3f95</gco:CharacterString>
</gmd:fileIdentifier>

Blir egentligen:

<gmd:MD_Metadata>
  <gmd:fileIdentifier>
   <gco:CharacterString>52eed4aa-7ef0-f034-1865-40590aca3f95</gco:CharacterString>
  </gmd:fileIdentifier>
</gmd:MD_Metadata>

Uttrycks som sägs ligga i IdentificationInfo ligger i:

<gmd:MD_Metadata>
  <gmd:identificationInfo>
   <gmd:MD_DataIdentification>
     // Här
   </gmd:MD_DataIdentification>
  </gmd:identificationInfo>
</gmd:MD_Metadata>

Uttryck som sägs ligga i DistributionInfo ligger i:

<gmd:MD_Metadata>
  <gmd:distributionInfo>
   // Här
  </gmd:distributionInfo>
</gmd:MD_Metadata>