Gå till innehållet

Vanliga frågor

Kommer data laddas upp till dataportal.se?

Nej, bara beskrivande information (metadata) som gör det enklare att finna den data man söker skördas i dagsläget.

Min data behöver beskrivas med fler fält, kan dessa läggas till i metadataspecifikationen?

Det finns två kriterier som behöver vara uppfyllda för att ett visst fält ska läggas till:

  1. Det måste vara ett någorlunda vanligt behov, dvs många datamängder skulle behöva beskrivas med dessa fält.
  2. Det är av intresse för de som söker / utvärderar datamängder, notera att det finns fält för att peka på ytterligare dokumentation som kan användas när detta inte räcker.

Skördas datamängder som inte beskrivs med alla obligatoriska / rekommenderade fält?

I dagsläget är skördningsmekanismen väldigt liberal och accepterar allt den kan förstå. Om obligatoriska fält saknas kommer det att påverka i hög grad hur er data visas upp i gränssnittet samt försämra möjligheterna för användare att söka efter och hitta er data. Eventuellt kommer det ändras i framtiden så alla obligatoriska fält krävs för att skördningen ska fungera.

Varför använder man inte schema.org istället för DCAT-AP?

DCAT-AP är en Europeisk standard som är rikare än det som schema.org erbjuder. Vi jobbar på att ta fram en mappning till schema.org som gör att datamängderna kan hittas bättre av olika sökmaskiner.

Jag vill uttrycka mer information om mina datamängder är det ok?

Ja, det som inte ingår i DCAT-AP-SE kommer helt enkelt att ignoreras. Informationen kommer också sparas och skickas vidare till Europeiska dataportalen.

Måste man ange språk på alla fritextfält

Ja, det måste man, det är viktigt för tillgängligheten på dataportalen. Läs mer om språkangivelser i rekommendation 12. Notera också att man bör tillhandahålla översättningar för fritextfält, läs mer om detta i rekommendation 2.

Vår data uttrycks i format X enligt specifikation Y, är det ok?

Ja, DCAT-AP-SE gör det möjligt att tala om i vilket format och i enlighet med vilken specifikation din data uttrycks. Ni hänvisar till vilken specifikation som datamängden följer i metadatan. Denna information läggs till i fältet dcterms:conformsTo.

Kommer det finnas en guide för hur man ska uttrycka sin data?

Sveriges dataportal utvecklar under hösten 2020 två stödjande tjänster för att hjälpa olika aktörer att beskriva sina data på ett mer stabilt sätt:

  1. Stöd för att lägga upp dataspecifikationer läggs till på dataportal.se. Syftet är att detta kommer göra det enklare att hitta och dela med sig av hur man ska uttrycka sin data.
  2. Stöd för att förvalta begrepp och terminologier läggs till på dataportal.se. Detta gör det möjligt att beskriva olika kodlistor / värdelistor som används i data.

Finns det en plan för hur ofta DCAT-AP-SE kommer uppdateras?

Då DCAT-AP-SE följer den europeiska versionen DCAT-AP så är vår förhoppning att denna specifikation kan uppdateras med ungefär samma regelbundenhet. Framförallt är det de större uppdatering som är planerade för DCAT-AP vartannat år som är prioriterade att hålla sig kompatibel med.

Jag levererar redan DCAT-AP-SE till portalen, kommer jag behöva ändra något?

Att uppdatera till DCAT-AP2.0.0 ger möjlighet att beskriva dina datamängder på ett rikare sätt. Vi rekommenderar att ni startar upp ett arbete för att uppdatera er metadata.

Det finns ett fåtal fält som inte är bakåtkompatibla som du bör åtgärda för att din information ska synas på rätt sätt, se avvikelser och ändringslogg. Om du inte ändrar något kommer Sveriges dataportal tillsvidare att fortsätta inhämta och visa upp den information enligt den gamla specifikationen. Även om ingen information går förlorad kan det innebära att informationen inte visas upp i gränssnittet på ett bra sätt.