Gå till innehållet

Sammanlänka begrepp

Det är inte alltid som man kan använda ett existerande begrepp rakt av, dess definition kan vara för allmän eller sammanhanget som t.ex. anges av användningsanmärkningen antyder att det skulle vara olämpligt. I dessa scenarior är det god sed att ändå referera till begreppet via någon av mappnings relationerna, läs mer om dessa på sektionen om redigering av begrepp.

Notera att sammanlänkning av begrepp mellan terminologier stöds direkt på Editera, men det är även möjligt att länka mellan begrepp i terminologier som skördas in som datamängder. Observera dock att om man länkar till ett begrepp som inte finns skördat till dataportal.se kommer dess webbadress visas upp snarare än dess föredragna term då den inte är känd av dataportal.se.

"Observera att på editera stöds i dagsläget enbart länkar mellan begrepp som finns på Editera, detta är en begränsning i användargränssnittet som kommer ändras i framtiden."