Metadataprofil för specifikationer

Beskriver hur man uttrycker en specifikation och dess tillhörande delar, 25 januari 2021

Senaste versionen:
https://docs.dataportal.se/prof/sv/
Redaktör:
Matthias Palmér - MetaSolutions AB
Med bidrag från:
Kristine Ulander - Myndigheten för digital förvaltning
Ulrika Domellöf-Mattsson - Myndigheten för digital förvaltning
På uppdrag av:
Myndigheten för digital förvaltning
Licens:
CC-BY 4.0

Denna metadataprofil är framtagen utifrån behoven på Sveriges Dataportal för att beskriva specifikationer.

Metadataprofilen är baserad på W3Cs Profiles vocabulary (PROF) utvidgad med några element från Asset Description Metadata Schema (ADMS) och Data Catalog Vocabulary (DCAT).

classDiagram Specifikation --> Specifikation : föregående/nästa/senaste Specifikation --> Specifikationsresurs : har resurs Specifikation --> Utgivare : utgivare Specifikation --> Kontakt : kontakt class Specifikation { specifikationstyp profil av titel beskrivning tema nyckelord utgivningsdatum ändringsdatum status } class Specifikationsresurs { titel beskrivning roll } class Utgivare { namn typ } class Kontakt { typ namn e-postadress }