DCAT-AP-SE version 2.0.0

Förtydlingar, översättningar och rekommendationer av DCAT-AP för Sverige.

Publiceringsdatum:
19 Maj 2020
Senaste versionen:
https://docs.dataportal.se/dcat/sv/
Denna version:
https://docs.dataportal.se/dcat/2.0.0/sv/
Tidigare stabil version:
https://lankadedata.se/spec/DCAT-AP-SE
Redaktör:
Matthias Palmér - MetaSolutions AB
Med bidrag från:
Caspar Almalander - Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
John Cunningham - Bolagsverket
Ulrika Domellöf-Mattsson - Naturvårdsverket
Hannes Ebner - MetaSolutions
Mattias Ekhem - Myndigheten för digital förvaltning
Björn Hagström - Hagström Consulting
Kjell Hjorth - Lantmäteriet
Lars-Olof Hjärp - Trafikverket
Peter Israelsson - Bolagsverket
Joakim Jenhagen - Bolagsverket
Catrin Karling - Statistiska centralbyrån (SCB)
Thomas Kvist - Region Västerbotten
Marcus Smith - Riksantikvarieämbetet
Kristine Ulander - Myndigheten för digital förvaltning
Mats Åhlin - Svenska Institutet för Standarder (SIS)
Øystein Åsnes - Digitaliseringsdirektoratet (Norge)
Michael Östling - Metagis
Remissvar och återkopplingar:
Statistiska centralbyrån (SCB)
Kungliga Biblioteket
Lantmäteriet
Trafikverket
SUHF:s nationella arbetsgrupp för forskningsdata
Samt synpunkter och kommentarer på Github.
På uppdrag av:
Myndigheten för digital förvaltning
Licens:
CC-BY 4.0

DCAT-AP-SE är en metadataspecifikation som syftar till att beskriva datamängder. Mer specifikt är DCAT-AP-SE en svensk anpassning (en så kallad profil) av den europeiska metadataspecifikationen DCAT-AP. DCAT-AP är i sin tur en anpassning (profil) av den internationella rekommendationen DCAT som utges av W3C.

I diagrammet nedan visas endast de primära klasserna, relationer mellan dem samt deras obligatoriska och rekommenderade egenskaper. Notera att för läsbarhet så anges klasser och egenskaper med svenska namn både i rubriker och i diagrammet. De faktiska metadatauttrycken är listade i detalj under respektive rubrik.

classDiagram Katalog --> Datamängd : datamängd Katalog --> Aktör : utgivare Datamängd --> Distribution : distribution Datamängd --> Aktör : utgivare Datamängd --> Kontaktuppgift : kontaktuppgift Distribution --> Datatjänst : åtkomst via datatjänst class Katalog { titel beskrivning licens utgivningsdatum språk ändringsdatum hemsida taxonomi för tema } class Datamängd { titel beskrivning kontaktuppgift nyckelord kategori tidsperiod utgivningsdatum åtkomsträttigheter geografiskt område } class Distribution { webbadress för åtkomst beskrivning mediatyp tillgänglighet licens } Katalog --> Datatjänst : datatjänst class Datatjänst { titel åtkomstadress beskrivning åtkomstadress licens åtkomsträttigheter } class Aktör { namn typ } class Kontaktuppgift { typ namn e-postadress }